Previous |  Up |  Next

Úvod do filosofie matematiky

Series No.: 34 (Cesta k vědění)
Creator: Zich, Otakar
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1947
Printer: Knihtiskárna Prometheus v Praze VIII

MSC: 00A30

Partner of
EuDML logo