Previous |  Up |  Next

Nekonečno v matematice

Series No.: 48 (Cesta k vědění)
Creator: Pospíšil, Bedřich
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1949
Printer: Knihtiskárna Prometheus v nár. správě, Praha VIII

MSC: 03-01, 03E10

Partner of
EuDML logo