Previous |  Up |  Next

O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů

Series No.: 47 (Cesta k vědění)
Creator: Holubář, Josef
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1948
Printer: Knihtiskárna Prometheus v Praze VIII

MSC: 51-01

Partner of
EuDML logo