Previous |  Up |  Next

Počet pravděpodobnosti

Druhá část

Series No.: 57 (Cesta k vědění)
Creator: Hostinský, Bohuslav
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecké nakladatelství
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1950

MSC: 60-01

Related monographs:

Partner of
EuDML logo