Previous |  Up |  Next

Plochy stavebně-inženýrské praxe

Series No.: 58 (Cesta k vědění)
Creator: Kadeřávek, František
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecké nakladatelství
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1950
Printer: Středočeské tiskárny n.p., závod 07 (Prometheus), Praha VIII.

MSC: 50-01, 51N05

Partner of
EuDML logo