Previous |  Up |  Next

Elementárné stanovení asymptotické hodnoty Legendrových mnohočlenů

Article:

 
Partner of
EuDML logo