Previous |  Up |  Next

Nutná a postačující podmínka, aby v jistých okruzích celých čísel nereálných kvadratických těles platil jednoznačný rozklad v prvočinitele

Article:

 
Partner of
EuDML logo