Previous |  Up |  Next

Article

Title: Metodické problémy učiva o elektronkovém oscilátoru (Czech)
Author: Lepil, Oldřich
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1968
Pages: 265-276
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:07:54Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119882
.
Reference: [1] Gorelik G. S.: Kolebanija i volny.II. vyd., Fizmatgiz Moskva 1959.
Reference: [2] Chajkin S. E.: Nezatuchajuščije kolebanija.Gosenergoizdat Moskva 1953; čes. překlad SNTL Praha 1955.
Reference: [3] Lepil O.: Harmonické děje v učivu střední školy.FVŠ, 3, 1964, s. 102.
Reference: [4] Bindseil W.: Die Kopplungsvorgänge beim Röhrengenerator.Praxis. d. Naturwiss., 12, 1963, s. 59.
Reference: [5] Stenzel F.: Zur Meissner - Schaltung.Praxis. d. Naturwiss., 12, 1963, s. 297,
Reference: [6] Zita K.: Beitrag zum Problem der Kopplungsvorgänge beim Meissner-Oszilator.Praxis d. Naturwiss., 13, 1964, s. 116.
Reference: [7] Lepil O., Vystavěl B.: Metodika pokusů z elektroniky.SPN Praha 1965.
Reference: [8] Lepil O.: Demonstrace tlumených kmitů.FVŠ, 4, 1965, s. 112.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_09-1968-1_16.pdf 2.105Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo