Previous |  Up |  Next

Article

Title: Vztah mezi rovnovážnými konstantami a strukturou resp. konstitucí koordinačních sloučenin (Czech)
Title: Relation between the equilibrium constants and the structure resp. constitution of the complex compounds (English)
Author: Březina, František
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1968
Pages: 277-283
Summary lang: English
Summary lang: Russian
.
Category: chemistry
.
.
Date available: 2009-01-29T15:07:57Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119883
.
Reference: [1] Vlček A. A.: Struktura a vlastnosti koordinačních sloučenin.Akademia, Praha 1966.
Reference: [2] Manning P. G.: .Can. J. Chem. 43, 2911, 3258, 3476 (1965).
Reference: [3] Bjerrum J.: Metal Amine Formation in Aqueous Solution.Copenhagen 1957.
Reference: [4] Frei V., Štrauch B., Březina F.: Vztahy rovnovážných konstant reakcí látek a jejich struktur a elektronegativit zúčastněných prvků.Výzkumná zpráva. Katedra anorganické chemie UK, Praha 1967.
Reference: [5] Lodziňska A.: .Rozcniki Chem. 39, 651, 811, 1357 (1965).
Reference: [6] Březina F.: .Kandidátská disertační práce, Karlova universita, Praha 1967.
Reference: [7] Bacanov S. S.: Elektrootrycatělnosť elementov i chimičeskaja svjaz.Izd. Sibirsk. Otd. AN SSSR, Novosibirsk 1962.
Reference: [8] Bjerrum J., Schwarzenbach G., Sillén L. G.: Stability Constants of Metal Ion Complexes.Chemical Society, London. Part I. 1957, Part II. 1958.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_09-1968-1_17.pdf 1.245Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo