Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Vlček A. A.: Struktura a vlastnosti koordinačních sloučenin. Akademia, Praha 1966.
[2] Manning P. G.: Can. J. Chem. 43, 2911, 3258, 3476 (1965).
[3] Bjerrum J.: Metal Amine Formation in Aqueous Solution. Copenhagen 1957.
[4] Frei V., Štrauch B., Březina F.: Vztahy rovnovážných konstant reakcí látek a jejich struktur a elektronegativit zúčastněných prvků. Výzkumná zpráva. Katedra anorganické chemie UK, Praha 1967.
[5] Lodziňska A.: Rozcniki Chem. 39, 651, 811, 1357 (1965).
[6] Březina F.: Kandidátská disertační práce, Karlova universita, Praha 1967.
[7] Bacanov S. S.: Elektrootrycatělnosť elementov i chimičeskaja svjaz. Izd. Sibirsk. Otd. AN SSSR, Novosibirsk 1962.
[8] Bjerrum J., Schwarzenbach G., Sillén L. G.: Stability Constants of Metal Ion Complexes. Chemical Society, London. Part I. 1957, Part II. 1958.
Partner of
EuDML logo