Previous |  Up |  Next

Article

Title: Statistické zpracování testů vědomostí ve fyzice (Czech)
Title: Statistical evaluation of the didactic tests in physics (English)
Author: Bednařík, Milan
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 10
Issue: 1
Year: 1969
Pages: 155-168
Summary lang: English
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:09:24Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119906
.
Reference: [1] Bednařík M.: Programmed Instruction in Physics.- Programmed Learning, April 1967, s. 113-120.
Reference: [2] Bednařík M.: Pokus o zařazení programovaného textu do hodin fyziky na SVVŠ.- Fyzika ve škole 6, 1968, č. 7, s. 323-331.
Reference: [3] Lindquist E.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu.- KPÚ, Praha 1965.
Reference: [4] Bednařík M.: Gravitační pole.Programovaný učební text pro 1. ročník SVVŠ. Olomouc 1967.
Reference: [5] Tollingerová D.: Teorie programovaného učení.In: Programované učení. - SPN, Praha 1966.
Reference: [6] Meili R.: Lehrbuch der Psychologischen Diagnostik.Bern 1958.
Reference: [7] Mittenecker E.: Planung und statistische Auswertung von Experimenten.Wien 1963.
Reference: [8] Hampejsová O., Břicháček V.: Statistické metody pro psychology, část I.SPN, Praha 1964.
Reference: [9] Janko J.: Statistické tabulky.ČSAV, Praha 1958. MR 0150924
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_10-1969-1_14.pdf 2.094Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo