Previous |  Up |  Next

Article

Title: Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou (Czech)
Author: Keprt, Jiří
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 10
Issue: 1
Year: 1969
Pages: 169-185
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:09:28Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119907
.
Reference: [1] Havelka B.: Geometrická optika I.ČSAV Praha 1955.
Reference: [2] Havelka B.: Geometrická optika II.ČSAV Praha 1956.
Reference: [3] Havelka B.: Tři práce o kvalitě optického obrazu.Rozpravy ČSAV, Praha 1956.
Reference: [4] Havelka B.: Určení struktury obrazu optické soustavy a nejpříznivější obrazové roviny.Sborník VŠP v Olomouci, 1957.
Reference: [5] Havelka B.: Zobrazení z hlediska vlnové optiky.SPN Praha 1966 (Učební texty vysokých škol).
Reference: [6] Maréchal, Françon: Diffraction structure des images.Paris 1960.
Reference: [7] Keprt J.: Některá explicitní vyjádření optické funkce přenosu.ACTA UP Olomucensis 1967, 24, 91.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_10-1969-1_15.pdf 2.249Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo