Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Havelka B.: Geometrická optika I. ČSAV Praha 1955.
[2] Havelka B.: Geometrická optika II. ČSAV Praha 1956.
[3] Havelka B.: Tři práce o kvalitě optického obrazu. Rozpravy ČSAV, Praha 1956.
[4] Havelka B.: Určení struktury obrazu optické soustavy a nejpříznivější obrazové roviny. Sborník VŠP v Olomouci, 1957.
[5] Havelka B.: Zobrazení z hlediska vlnové optiky. SPN Praha 1966 (Učební texty vysokých škol).
[6] Maréchal, Françon: Diffraction structure des images. Paris 1960.
[7] Keprt J.: Některá explicitní vyjádření optické funkce přenosu. ACTA UP Olomucensis 1967, 24, 91.
Partner of
EuDML logo