Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zkouška vědomostí v moderních středoškolských kursech fyziky (Czech)
Title: The examination of knowledge in the modern secondary courses of physics (English)
Author: Hniličková-Fenclová, Jitka
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 113-125
Summary lang: English
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:13:41Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119973
.
Reference: [1] Hniličková-Fenclová J.: Rozvoj fyzikální vědy a některé problémy modernizace vyučování a učitelského vzdělání ve fyzice.Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK v Praze č. 4, 1966.
Reference: [2] Hniličková-Fenclová J., Chalupová I.: Problémy a tendence vzdělání učitelů fyziky v současném světě.Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK, č. 16, 1969.
Reference: [3] Fuka J.: K modernizaci vyučování fyzice v zahraničí.Pokroky matematiky, fvzikv a astronomie 14, 1969, 34-43.
Reference: [4] Hniličková-Fenclová J.: Modernizace vyučování fyzice v USA a její důsledky pro vzdělání učitelů.Učitelské vzdělání, časopis ÚÚV UK, č. 15, 1969, 21-28.
Reference: [5] Chalupová I.: Modernizace fyziky na sovětské střední škole a její důsledky pro vzdělání učitelů.Učitelské vzdělání, časopis ÚUV UK v Praze č. 15, 1969, 29-40.
Reference: [6] : Test of the Physical Science Study Committee.Cooperative Test Division, Educational Testing Service, Princeton N. J., 1959, Los Angeles.
Reference: [7] Hniličková-Fenclová J.: Příklad fyzikálního testu.Fyzika ve škole, 5, 1968, 69, 84.
Reference: [8] : Introductory Physical Science, Teacher's Guide.IPS Group, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliífs, New Jersey 1967.
Reference: [9] Barisev V. I.: Ispolzovanija testov dlja kontrolja znanija učaščichsa v školách SŠA.Fizika v škole 28, č. 2, 1968, str. 99.
Reference: [10] Razumovskij V. G., Gurevič A. E.: Zadanija s vyboročnym otvětom dlja prověrky znaníj učaščichsa.Fizika v škole 30, 1970, č. 3, str. 66.
Reference: [11] Zuzajnov A. Z.: Prisposoblénija dlja kontrolja i samokontrolja.Fizika v škole 29, 1969, č. 3, str. 28.
Reference: [12] Valenčik V. J.: Ispolzovanije testovovo kontrolja znanij na úrokách astronomii.Fizika v škole 29, 1969, č. 6, str. 56.
Reference: [13] Evančik E. J., Samaš S. Ja., Enochovič A. S.: Kontrolnyje písmennyje raboty po kinematike (VIII. klas).Fizika v škole 30, 1970, č. 4, str. 40.
Reference: [14] : Nuffield Physics, Questions Book II, V.Longmans Penguin Book, London 1967.
Reference: [15] Wcislo W.: Graficzne zadania z fizyki.Fizyka w Szkole 16, 1970, č. 2, str. 34.
Reference: [16] Gabrielski E.: O technike ukladania i stosowania testón dydaktycznych.Fizyka w Szkole 15, 1959, č. 1, str. 28.
Reference: [17] Tokaz D., Miliczewicz J.: Test dydaktyczny dotyezacy maszyn prostých.Fizyka w szkole 15, 1969, č. 3, str. 14.
Reference: [18] Wcislo W.: Eksperymentalne zadania w nauezaniu fizyki.Fizyka w szkole, 15, 1969, č. 5, str. 26.
Reference: [19] Zielinska E.: Kontrola wyników nauezania fizyki.Fizyka w szkole 16, 1970, č. 3, str. 46.
Reference: [20] Kowalski H.: Z badania wyników nauezania fizyki w kl. VII.Fizyka w Szkole 15, 1969, č. 3, str. 40.
Reference: [21] Rössler W.: Zur Anwendung statisticher Prüfverfahren durch den Lehrer.Physik in der Schule 8, 1970, 200.
Reference: [22] Brechel H.: Über Verfahren zur objektiven und differenzierten Analyse von Schülerleistungen.Physik in der Schule 7, 1969, 484.
Reference: [23] Scholz K., Schnak W., Stottul H.: Erfahtungen über die Arbeit mit einem Wiederholungsverfahren.Physik in der Schule 6, 1968, 175.
Reference: [24] : Arbeitsblatt.Physik in der Schule, 8, 1970, 261.
Reference: [25] Hniličková-Fenclová J.: Problém transferu fyzikálních schémat ve výuce fyziky na základní škole.Fyzika ve škole 5, 1966 - 7, 123.
Reference: [26] Hniličková-Fenclová J.: Zpracování standardního didaktického testu z fyziky.Pedagogika 18, 1968, 203.
Reference: [27] Hniličková-Fenclová J.: Diagnostické metody ve vyučování fyzice.ÚUV UK Praha, 1968.
Reference: [28] Hniličková-Fenclová J., Josifko M., Tuček A.: Didaktické testy.Praha 1971.
Reference: [29] Řešátko M.: Didaktické testy ve vyučování fyzice.Fyzika ve škole 8, 1970, 480.
Reference: [30] Bednařík M., Široká M.: Statistická analýza výsledků písemné kontrolní práce z fyziky.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 15, 1970, 180.
Reference: [31] Hniličková-Fenclová J.: Výzkum fyzikálních vědomostí uchazečů o učitelské studium fyziky v Československu.ve sborníku Učitelské vzdělání VI, SPN, Praha 1972.
Reference: [32] Hniličková-Fenclová J.: Výzkum formalismu ve znalosti fyzikálního zákona.NČSAV, Praha 1970.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_13.pdf 1.774Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo