Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 12, 1972 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

7-14 Note on the periodic solutions of systems of ordinary differential equations.  Karim, Rahmi Ibrahim Ibrahim Abdel
15-18 On a certain modification of Sturm's comparison theorem.  Háčik, Miloš
19-22 A note on the definiteness of the differential equations $y'' = q(t)y$.  Krbiľa, Jaroslav
23-33 Zur Bestimmung der Grundintegrale von Differentialgleichung $y''=q(x)y$.  Kobza, Jiří
35-40 Определение множества первых интегралов одного дифференциального уравнения в частных производных 1-го порядка.  Palát, Jindřich
41-44 Bemerkung zum Tschaplyginschen Satz über Differentialungleichungen.  Staněk, Svatoslav
45-50 Einige Bemerkungen über die Nullstellen im zweidimensionalen Raum stetiger Funktionen.  Trávníček, Stanislav; Kojecká-Hodinářová, Jitka
51-56 Über Beziehungen der darstellenden Geometrie und Nomographie zu einander.  Havelka, František
57-66 Neue Methode der Lösung der Grundaufgaben zweiter Ordnung über Kegelschnitte.  Šimek, Josef
67-75 Pseudoringe.  Židek, Stanislav
79-90 Prof. dr. Josef Fuka pětašedesátníkem.  Franc, Ladislav
91-111 Základní poznatky speciální teorie relativity ve vyučování fyzice na středních školách.  Fuka, Josef
113-125 Zkouška vědomostí v moderních středoškolských kursech fyziky.  Hniličková-Fenclová, Jitka
127-145 Zákony zachování v mechanice.  Chytilová, Marta
147-153 Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky.  Janovič, Jozef
155-170 Diagnostické postupy pomohou při analýze výsledků vyučování.  Kahuda, František
171-180 Některé akustické analogie mechanických a elektrických veličin a vztahů.  Špelda, Antonín
181-193 K některým otázkám vztahu fyzikální reality a jejího zobrazení ve vyučování fyzice.  Vachek, Jaroslav
195-203 Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování přírodním vědám, zvláště fyzice.  Vašek, Lubomír
205-214 Aplikace teorie řízeného učení ve výuce fyziky na střední škole.  Vlach, Bohumil
215-230 Příspěvek k objektivizaci přijímacích zkoušek z fyziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci.  Bednařík, Milan; Široká, Miroslava
231-235 Метод разложения сложных спектров люминесценции ZnS на элементарные полосы.  Dvořák, Lubomír; Kupka, Zdeněk
237-244 Užití vyučovacích strojů na středních průmyslových školách (dílčí výzkumná zpráva).  Franc, Ladislav
245-260 Základy teorie interference a koherence v učivu střední školy.  Keprt, Jiří
261-272 Teorie elektromagnetického pole v učivu fyziky střední školy.  Lepil, Oldřich
273-291 Optická přenosová funkce objektivů, její reprezentace z hlediska experimentálního a klasifikace metod jejího měření.  Pospíšil, Jaroslav
293-303 Nové přístroje pro pokusy z elektrostatiky.  Žouželka, Jan; Trčka, Zdeněk
305-311 Professor Bedřich Havelka is sixty - five.  Malíšek, Vladimír
313-326 Der Einfluß der Feldwölbung und des Astigmatismus auf die optische Übertragungsfunktion.  Keprt, Jiří
327-333 Optical synthesis of holograms.  Kvapil, Jaroslav
335-340 A contribution to the history of astronomy in Olomouc.  Široký, Jaromír
343-348 Amidine II. Ihre Eigenschaften und Reaktionen.  Ševčík, Jiří
349-354 Вклад к определению порядка реакции и идентификации осложнении в случае, что реакция не является строго изолированной.  Mollin, Jiří; Grambal, František
355-363 Über die Ausnutzung von Capri- Blau für extraktionsphotometrische Bestimmungen von Reinen Au(III) - Lösungen.  Čáp, Lubomír
365-373 Using of complex formation of 1-hydroxy-7-diethylaminophenoxazone-(3) with some anorganic ions.  Čáp, Lubomír; Haviger, Antonín; Martinek, Milan
375-382 Spektrophotometrische Verfolgung der mit $Cu^{2+}$ und $Hg^{2+}$ Ionen verlaufenden Reaktion.  Lasovský, Jan; Ružička, Eduard
383-392 Spektrophotometrische Bestimmung von Thiolen an Hand des Silberchloranilats.  Olyšar, Petr; Staňková, Oldřiška
393-399 Reaktionen der Nitrosophenole VII* Über die Kondensationsprodukte des 5-Nitroso-6-hydoxychinolins mit Recorcin und Orcin und über die Darstellung der Anisidinderivate dieser Verbindungen.  Ružička, Eduard; Martinek, Milan; Čáp, Lubomír; Bekárek, Vojtěch
401-409 Acid strength of phenoxazine nitroderivatives.  Stránský, Zdeněk
411-428 Zubereitung und spektrophotometrische Untersuchung der 5-Arylamino-9-Diäthylaminobenzo(a)phenoxazoniumsalze.  Stužka, Václav; Ševěček, Petr
429-431 Über Cerselenite.  Březina, František; Špica, Luděk
433-438 Malate des dreiwertigen Chroms.  Pastorek, Richard
439-442 Das pH-metrische Studium des Sauergebietes des $Cr^{3+}$ - $H_3M^\ast$ - $NaOH$ Systems.  Pastorek, Richard
443-457 Diagnostischer Test aus der Chemie beim Eintritt der Schüler an das Gymnasium.  Přidal, Alois; Švehlík, Zdeněk
459-466 Reaktion der ungesättigten Azlactone mit Aminoverbindungen, 4. Mitt. Über die Herstellung von einigen 3,4-disubstituierten-5-Pyrazolidonen.  Nálepa, Karel
467-469 5-substituierte-6-azauracile, IV. Mitt. Über die Synthese von $5-[\beta'-(\beta-Pyridyl)- Vinyl]-6-$Azauracil und einiger seiner Derivaten.  Nálepa, Karel; Slouka, Jan
471-476 1-Aryl-6-azauracile XIII. Synthese einiger weiteren substituierten 1-Phenylderivate.  Slouka, Jan; Urbanová, Jana
477-480 1-Aryl-6-azauracile XIV. Die Synthese von 4,4´-bis-[6-azauracilyl (1)]-biphenyl und einiger seiner Derivate.  Slouka, Jan
481-483 Die Synthese einiger weiteren I-Oxo-2-aryl-1,2-dihydro-(as-triazino) [4,5-a] benzimidazol-4-karbonsäurenitrilen.  Slouka, Jan; Peč, P.; Urbanová, Jana
 
Partner of
EuDML logo