Previous |  Up |  Next

Article

Title: Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky (Slovak)
Author: Janovič, Jozef
Language: Slovak
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 147-153
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:13:48Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119975
.
Reference: [1] Vanovič J.: Fyzika pro vyššie triedy stredných škol.Bratislava, 1941.
Reference: [2J Chytilová M., Pavlík B., Šoler K., Vlach B.: Fyzika pre tretiu triedu gymnázií.Bratislava, 1952.
Reference: [3] Šoler K., Lehár F., Fuka J.: Fyzika pre desiaty ročník všeobecnovzdelávacích stredných škôl.Praha, 1954.
Reference: [4] Šoler K., Dibelka J., Fischer J., Kašpar E.: Fyzika pre deviaty ročník jedenásťročných stredných škôl.Bratislava, 1958.
Reference: [5] Vanovič J., Sokol E., Thern L., Vlach B.: Fyzika pre druhý ročník středných všeobecnovzdelávacich škol.Bratislava, 1966.
Reference: [6] : Lehrbuch der Physik für die erweiterte Oberschule, elftes Schuljahr.Berlin, 1961
Reference: [7] : Physik, Lehrbuch für die erweiterte Oberschule, Klasse 10.Berlin, 1963.
Reference: [8] Peryškin A. V.: Kurs fiziki.Moskva, 1966.
Reference: [9] Baturina G. I., Logvinov I. I.: Izučenije terny: „Osnovy kinetičeskoj teoriji gazov".Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 23-29.
Reference: [10] Bludov M. I.: "Šabaš veďm" i statistika.Fizika v škole, 28, 1968, č. 2, s. 35 -40.
Reference: [11] Myšljajev A. M.: Izučenije gazovych zakonov na osnove molekuljarno - kinetičeskoj teoriji.Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 29-33.
Reference: [12] Rodina N. A.: Izučenije svedenij o molekularnom strojeniji veščestva.Fizika v škole, 28, 1968, č. 3, s. 27-35.
Reference: [13] Reznikov L. I.: Izučenije vosnov molekularno - kinetičeskoj teoriji strojenija veščestva v desjatoj klasse.Fizika v škole, 24, 1964, č. 4, s. 41-45.
Reference: [14] Reznikov L. I.: Fizičeskije ideje Ejnštejna v prepodavaniji.Fizika v škole, 25, 1965, č. 6, s. 23-28, překlad „Fyzika ve škole", 8, 1960, s, 453-460.
Reference: [15] Zvenčik J. E., Baturina G. I.: Ob izučeniji statističeskich zakonomernostej.Fizika v škole, 24, 1964, č. 6, s. 53-59.
Reference: [16] Fock E., Weber K.: Lehrbuch der Physik für Gymnasien.Frankfurt am Main - Hamburg, 1965.
Reference: [17] Orear J.: Fundamental Physics.New York, 1960; ruský překlad Populjarnaja fizika. Moskva, 1964.
Reference: [18] : Physics.PSSC. Boston, 1960; ruský překlad Fizika, Moskva, 1965. Zbl 0139.46402
Reference: [19J : Physics.The Nuffield Foundation. London, 1967.
Reference: [20J Janovič J.: Štatistické prvky vo fyzike plynov na strednej škole.Kandidátska dizertačná práca. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislavě, 1969.
Reference: [21] Janovič J.: Kinetická teória látok a jej odraz v učebniciach fyziky pre stredné školy.In.: Univerzitas Comeniana FYZIKA II, zborník Pedagogickej fakulty UK v Bratislavě so sídlom v Trnave, v tlači.
Reference: [22] Janovič J.: Plynové zákony.Matematika a fvzika ve škole 1. 1970/71, s. XX-XX.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_15.pdf 1.042Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo