Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bruner S.: Toward a Theory of Instruction. 1966. Slovenský překlad: O podstatě a problémoch vyučovania, SPN, Bratislava 1968.
[2] Bruner S.: The Process of Education. 1963. Český překlad: Vzdělávací proces, SPN 1965.
[3] Linhart J.: Psychologické problémy teorie učení. ČSAV, Praha 1965.
[4] Tollimerová D., Kněžů V., Kulič V.: Programované učení. SPN, Praha 1966.
[5] Programované učení jako světový problém. Sborník; SPN, Praha 1966.
Partner of
EuDML logo