Previous |  Up |  Next

Article

Title: Aplikace teorie řízeného učení ve výuce fyziky na střední škole (Czech)
Author: Vlach, Bohumil
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 12
Issue: 1
Year: 1972
Pages: 205-214
Summary lang: Czech
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:14:08Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119981
.
Reference: [1] Bruner S.: Toward a Theory of Instruction.1966. Slovenský překlad: O podstatě a problémoch vyučovania, SPN, Bratislava 1968.
Reference: [2] Bruner S.: The Process of Education.1963. Český překlad: Vzdělávací proces, SPN 1965.
Reference: [3] Linhart J.: Psychologické problémy teorie učení.ČSAV, Praha 1965.
Reference: [4] Tollimerová D., Kněžů V., Kulič V.: Programované učení.SPN, Praha 1966.
Reference: [5] : Programované učení jako světový problém.Sborník; SPN, Praha 1966.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_12-1972-1_20.pdf 1.467Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo