Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Hon O.: Výchovně vzdӗlávací otázky vyučování deskriptivní geometгii na gymnáziu, гigorózní pгáce. Studénka 1980.
[2] Kolář I.: Geometгie v současné matematice a její úloha ve vyučování. Pokгoky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 34/1989, č.1.
[3] Molnár J.: Pгostoгová představivost a vyučování steгeometгii. kandidátská disertační pгáce, Olomouc 1987.
[4] Bálint L. a kol.: Matematika pгo З.ročník základní školy. SPN, Pгaha 1986.
[5] Božek M., Maxian M.: Matemәtika pгo gymnázia. Sešit 4/2, SPN, Pгaha 1980.
[б] Bobok J. a kol.: Matematika pro 8.гočník základпí školy. I. a IІ.díl, SPN, Pгaha 1983.
[7] Čech E. a kol.: Gєometгie pгo pгvní třídu středních škol. SNU, Pгaha 1951.
[8] Čech F. a kol.: Geometгie pгo druhou třídu středních škol. SN, Pгaha 1950.
[9] Čech E. a kol.: Geometгie pгo třetí třídu středních škol. SN, Pгaha 1950.
[10] Čech E. a kol.. : Geometгie pгo čtvгtou třídu středních škol. SN, Praha 1950.
[11] Čech E. a kol.: Matematika pro I.třídu gymnásií. SNU, Pгaha 1951.
[12] Čech E. a kol.: Matematika pгo IІ.třídu gymnásií. SNU, Pгaha 1951.
[13] Čech E. a kol.: Matematika pro III.třídu gymnásií. SNU, Pгaha 1951.
[14] Čech E. a kol.: Matematika pгo IV.třídu gymnásií. SNU, Praha 1951.
[15] Divíšek J. a kol.: Matematika pro 2.гočník základní školy. SPN, Pгaha 1985.
[16] Dubec A., Píгek J.: Geometгie pгo osmý postupný ročník. SPN, Pгaha 1956.
[17] Kabele J. a kol.: Matematika pгo IІ.гočník středních všeobecnӗ vzdělávacích škol. SPN, Praha 1964.
[18] Kabele J. a kol.: Matematika pгo 2.ročník základní školy. SPN, Praha 1977.
[19] Kabele J. a kol.: Matematika pгo З.гočník základní školy. SPN, Pгaha 1978.
[20] Kabele J., Melichar J. a kol.: Matematika pгo 4.гočník základní školy. SPN, Praha 1979.
[21] Kabele J. a kol.: Matematika pгo 5.ročník záklәdní školy. IІ.díl, SPN, Pгaha 1980.
[22] Kraemer E. a kol.: Geometrie pro sedmý postupný ročník. SPN, Praha 1955.
[23] Kraemer E. a kol.: Matematika pro 8.ročník základní školy. III.díl - rýsování, SPN, Praha 1983.
[24] Kraemer E. a kol.: Matematika pro III.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol. SPN, Praha 1965.
[25] Kůst J. a kol.: Geometrie pro 7.ročník. SPN, Praha 1962.
[26] Macháček V. a kol.: Geometrie pro 8.ročník. SPN, Praha 1963.
[27] Müllerová J. a kol.: Matematika pro 7.ročník základní školy. I. a II.díl, SPN, Praha 1982. MR 0658580
[28] Odvárko O. a kol.: Matematika pro II.ročník gymnázií. SPN, Praha 1985.
[29] Rádl J. a kol.: Geometrie pro 6.ročník. SPN, Praha 1964.
[30] Šimek J. a kol.: Geometrie pro devátý ročník. SPN, Praha 1963.
[31] Vinš J.: Geometrie pro nižší třídy středních škol, I.-III.díl. Unie, Praha 1934.
[32] Vojtěch J.: Geometrie pro IV. třídu středních škol. JČMF, Praha 1934.
[33] Vojtěch J.: Geometrie pro 5.třídu gymnasií všech typů. JČMF, Praha 1935.
[34] Vojtěch J.: Geometrie pro VI.třídu středních škol. JČMF, Praha 1946.
[35] Vojtěch J.: Geometrie pro VII.třídu reálek a pro VII. a VIII. třídu ref. reál. gymnasií. JČMF, Praha 1934.
[36] Vyšín J.: Geometrie pro šestý ročník. SPN, Praha 1958.
[37] Vyšín J.: Geometrie pro devátý postupný ročník. SPN, Praha 1955.
[38] Vyšín J. a kol.: Geometrie pro desátý postupný ročník. SPN, Praha 1955.
[39] Vyšín J. a kol.: Geometrie pro jedenáctý postupný ročník. SPN, Praha 1955.
[40] Zapletal F. a kol.: Matematika pro 6.ročník základní školy. I. a II.díl, SPN, Praha 1981.
[41] Zedek M. a kol..: Matematika pro I.ročník SVVŠ. SPN, Praha 1964.
[42] Učební plán a učební osnovy pro školy národní. SN, Praha 1948.
[43] Učební plán a učební osnovy pro školy střední. SN, Praha 1948.
[44] Učební osnovy pro 1. až 5.postupný ročník všeobecně vzdělávací školy na školní rok 1953/54. SPN, Praha 1953.
[45] Učební osnovy pro 6. - 11.postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol. SPN, Praha 1954.
[46] Učební osnovy základní devítileté školy, Učební osnovy pro 1.-5. ročník, SPN. Praha 1960.
[47] Učební osnovy základní devítileté školy, Matematika 6. - 9.ročník, Rýsování 9.ročník. SPN, Praha 1960.
[48] Učební osnovy základní devítileté školy, Matematika 6. - 9.ročník, Rýsování 9.ročník. SPN, Praha 1962.
[49] Učební osnovy střední všeobecně vzdělávací školy. SPN, Praha 1968.
[50] Učební osnovy gymnázia (čtyřleté studium). SPN, Praha 1970.
[51] Učební osnovy základní školy. SPN, Praha 1979.
[52] Učební osnovy základní školy, Matematika, Matematicko-fyzikální praktika, Cvičení z matematiky. SPN, Praha 1979.
[53] Učební osnovy pro 1. - 4. ročník základní školy. SPN, Praha 1983.
[54] Učební osnovy základní školy, Matematika 5. - 8.ročník. SPN, Praha 1987.
[55] Učební osnovy pro gymnázia. SPN, Praha 1986.
[56] Metodický pokyn k úpravě učebních osnov předmětů 2.stupně základní školy s platností od 1.9.1985. SPN, Praha 1985.
Partner of
EuDML logo