Previous |  Up |  Next

Article

Title: From history of geometry in education (English)
Title: Z historie postavení geometrie ve vyučování (Czech)
Author: Molnár, Josef
Language: English
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica
ISSN: 0231-9721
Volume: 29
Issue: 1
Year: 1990
Pages: 323-341
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
.
Date available: 2009-01-29T15:36:58Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120241
.
Reference: [1] Hon O.: Výchovně vzdӗlávací otázky vyučování deskriptivní geometгii na gymnáziu, гigorózní pгáce.Studénka 1980.
Reference: [2] Kolář I.: Geometгie v současné matematice a její úloha ve vyučování.Pokгoky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 34/1989, č.1.
Reference: [3] Molnár J.: Pгostoгová představivost a vyučování steгeometгii.kandidátská disertační pгáce, Olomouc 1987.
Reference: [4] Bálint L. a kol.: Matematika pгo З.ročník základní školy.SPN, Pгaha 1986.
Reference: [5] Božek M., Maxian M.: Matemәtika pгo gymnázia.Sešit 4/2, SPN, Pгaha 1980.
Reference: [б] Bobok J. a kol.: Matematika pro 8.гočník základпí školy.I. a IІ.díl, SPN, Pгaha 1983.
Reference: [7] Čech E. a kol.: Gєometгie pгo pгvní třídu středních škol.SNU, Pгaha 1951.
Reference: [8] Čech F. a kol.: Geometгie pгo druhou třídu středních škol.SN, Pгaha 1950.
Reference: [9] Čech E. a kol.: Geometгie pгo třetí třídu středních škol.SN, Pгaha 1950.
Reference: [10] Čech E. a kol.. : Geometгie pгo čtvгtou třídu středních škol.SN, Praha 1950.
Reference: [11] Čech E. a kol.: Matematika pro I.třídu gymnásií.SNU, Pгaha 1951.
Reference: [12] Čech E. a kol.: Matematika pгo IІ.třídu gymnásií.SNU, Pгaha 1951.
Reference: [13] Čech E. a kol.: Matematika pro III.třídu gymnásií.SNU, Pгaha 1951.
Reference: [14] Čech E. a kol.: Matematika pгo IV.třídu gymnásií.SNU, Praha 1951.
Reference: [15] Divíšek J. a kol.: Matematika pro 2.гočník základní školy.SPN, Pгaha 1985.
Reference: [16] Dubec A., Píгek J.: Geometгie pгo osmý postupný ročník.SPN, Pгaha 1956.
Reference: [17] Kabele J. a kol.: Matematika pгo IІ.гočník středních všeobecnӗ vzdělávacích škol.SPN, Praha 1964.
Reference: [18] Kabele J. a kol.: Matematika pгo 2.ročník základní školy.SPN, Praha 1977.
Reference: [19] Kabele J. a kol.: Matematika pгo З.гočník základní školy.SPN, Pгaha 1978.
Reference: [20] Kabele J., Melichar J. a kol.: Matematika pгo 4.гočník základní školy.SPN, Praha 1979.
Reference: [21] Kabele J. a kol.: Matematika pгo 5.ročník záklәdní školy.IІ.díl, SPN, Pгaha 1980.
Reference: [22] Kraemer E. a kol.: Geometrie pro sedmý postupný ročník.SPN, Praha 1955.
Reference: [23] Kraemer E. a kol.: Matematika pro 8.ročník základní školy.III.díl - rýsování, SPN, Praha 1983.
Reference: [24] Kraemer E. a kol.: Matematika pro III.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol.SPN, Praha 1965.
Reference: [25] Kůst J. a kol.: Geometrie pro 7.ročník.SPN, Praha 1962.
Reference: [26] Macháček V. a kol.: Geometrie pro 8.ročník.SPN, Praha 1963.
Reference: [27] Müllerová J. a kol.: Matematika pro 7.ročník základní školy.I. a II.díl, SPN, Praha 1982. MR 0658580
Reference: [28] Odvárko O. a kol.: Matematika pro II.ročník gymnázií.SPN, Praha 1985.
Reference: [29] Rádl J. a kol.: Geometrie pro 6.ročník.SPN, Praha 1964.
Reference: [30] Šimek J. a kol.: Geometrie pro devátý ročník.SPN, Praha 1963.
Reference: [31] Vinš J.: Geometrie pro nižší třídy středních škol, I.-III.díl.Unie, Praha 1934.
Reference: [32] Vojtěch J.: Geometrie pro IV. třídu středních škol.JČMF, Praha 1934.
Reference: [33] Vojtěch J.: Geometrie pro 5.třídu gymnasií všech typů.JČMF, Praha 1935.
Reference: [34] Vojtěch J.: Geometrie pro VI.třídu středních škol.JČMF, Praha 1946.
Reference: [35] Vojtěch J.: Geometrie pro VII.třídu reálek a pro VII. a VIII. třídu ref. reál. gymnasií.JČMF, Praha 1934.
Reference: [36] Vyšín J.: Geometrie pro šestý ročník.SPN, Praha 1958.
Reference: [37] Vyšín J.: Geometrie pro devátý postupný ročník.SPN, Praha 1955.
Reference: [38] Vyšín J. a kol.: Geometrie pro desátý postupný ročník.SPN, Praha 1955.
Reference: [39] Vyšín J. a kol.: Geometrie pro jedenáctý postupný ročník.SPN, Praha 1955.
Reference: [40] Zapletal F. a kol.: Matematika pro 6.ročník základní školy.I. a II.díl, SPN, Praha 1981.
Reference: [41] Zedek M. a kol..: Matematika pro I.ročník SVVŠ.SPN, Praha 1964.
Reference: [42] : Učební plán a učební osnovy pro školy národní.SN, Praha 1948.
Reference: [43] : Učební plán a učební osnovy pro školy střední.SN, Praha 1948.
Reference: [44] : Učební osnovy pro 1. až 5.postupný ročník všeobecně vzdělávací školy na školní rok 1953/54.SPN, Praha 1953.
Reference: [45] : Učební osnovy pro 6. - 11.postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol.SPN, Praha 1954.
Reference: [46] : Učební osnovy základní devítileté školy, Učební osnovy pro 1.-5. ročník, SPN.Praha 1960.
Reference: [47] : Učební osnovy základní devítileté školy, Matematika 6. - 9.ročník, Rýsování 9.ročník.SPN, Praha 1960.
Reference: [48] : Učební osnovy základní devítileté školy, Matematika 6. - 9.ročník, Rýsování 9.ročník.SPN, Praha 1962.
Reference: [49] : Učební osnovy střední všeobecně vzdělávací školy.SPN, Praha 1968.
Reference: [50] : Učební osnovy gymnázia (čtyřleté studium).SPN, Praha 1970.
Reference: [51] : Učební osnovy základní školy.SPN, Praha 1979.
Reference: [52] : Učební osnovy základní školy, Matematika, Matematicko-fyzikální praktika, Cvičení z matematiky.SPN, Praha 1979.
Reference: [53] : Učební osnovy pro 1. - 4. ročník základní školy.SPN, Praha 1983.
Reference: [54] : Učební osnovy základní školy, Matematika 5. - 8.ročník.SPN, Praha 1987.
Reference: [55] : Učební osnovy pro gymnázia.SPN, Praha 1986.
Reference: [56] : Metodický pokyn k úpravě učebních osnov předmětů 2.stupně základní školy s platností od 1.9.1985.SPN, Praha 1985.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_29-1990-1_20.pdf 1.669Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo