Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 10, 1881 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky (1872-1921)

97-106 František Arago. [III.].  Hromádko, František
107-126 O tvoření jistých rovnic, jež lze algebraicky řešiti.  Weyr, Eduard
127-134 Geometrie u Indů.  Vaněček, J. S.
134-143 Příspěvek k odvozování nekonečných řad a stanovení jich součtů pomocí omezených integralů.  Řehořovský, Václav
144-153 O zemětřesení. [II.].  Seydler, August
153-159 Trisektorie.  Vaňaus, Josef R.
160-177 Příspěvěk k theorii kuželoseček.  Lerch, Matyáš
178-182 Drobné zprávy.  Seydler, August
182-187 Drobnosti.  Studnička, František Josef
187-188 Úlohy.  
189-190 Věstník literární.  
190 Nekrolog [William Lassell].  
190-192 Oznámení.  
[192a] Obrázky.  
 
Partner of
EuDML logo