Previous |  Up |  Next

Issue 1-2,  Volume 53, 1924 (Časopis pro pěstování matematiky a fysiky)

1,1a,2-19 Profesor Dr. Václav Láska šedesátníkem.  Vetter, Q.
19-26 O vlnách dilatačních a kompresních při zemětřeseních.  Beneš, L.
27-31 Poznámka ke studiu speciálních kvartik rovinných.  Bydžovský, Bohumil
31-37 Nová metoda projektivní geometrie zborcených ploch.  Čech, Eduard
38-60 Methoda Hamilton-Jakobiho v mechanice Einsteinově.  Dittrich, Arnošt
60-71 Metodologie matematiky.  Dratvová, B.
71-80 Dvě poznámky k vektorovému počtu.  Dusl, Karel
80-84 Příspěvek k nomografickému řešení rovnic normálních o dvou neznámých.  Fiala, František
84-88 Numericko-grafická tabulka logaritmická.  Havlík, Vilém
88-98 Kritické poznámky o grafickém integrování.  Hruška, V.
98-101 O číslech derivovaných funkcí jedné reálné proměnné.  Jarník, Vojtěch
102-110 O funkcích s nekonečným počtem oscilací v rukopisech Bernarda Bolzana.  Jašek, M.
110-114 Součtový vzorec pro $S=\frac{h}{\sqrt \pi} sum_{k=-n}^{+n} e^{-h^2k^2}$.  Kössler, M.
114-121 Příspěvek k sestrojování meze vlastního stínu zborcených ploch šroubových za osvětlení rovnoběžného.  Kounovský, Josef
121-124 Poznámka k výpočtu hodnoty nároků v penzijním pojištění.  Lenz, V.
124-136 Určování místních poruch (anomalií) horizontální intenzity zemského magnetismu na malém území.  Liznar, J.
136-144 Některé vztahy a grupy biracionálních transformací na obecné rovinné křivce rodu 1 [I.].  Machytka, Bohumil
144-149 Zrcadlový přístroj k určení okamžiku, kdy dvě libovolné hvězdy mají stejnou zenitovou vzdálenost.  Pantoflíček, Jaroslav
149-163 Důkaz Jordanovy věty o spojitých čarách.  Petr, Karel
163-173 Příspěvek k matematické teorii pensijního pojištění.  Schoenbaum, Emil
173-191 Příspěvky k nauce o čtyřstěnu.  Schuster, Jan
191-203 Několik důkazů a konstrukcí věty Pohlkeovy.  Sobotka, Jan
203-212 Pokus o určení zeměpisné šířky bez libelly.  Svoboda, Jindřich
212-217 Grafické methody v kartografii. [II.].  Šalamon, B.
217-227 Rovnice volného pádu.  Špaček, V.
228-229 Poznámka o transientní platnosti matematiky.  Vorovka, Karel
229-240 Elektromagnetické vlny na dielektrickém drátu. [II.].  Záviška, František
 
Partner of
EuDML logo