Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Autoři článku se zabývají otázkou, jak přispět k rozvoji aritmetických dovedností žáků. V článku je představen problém harmonických čísel, který byl poprvé formulován a řešen ve 14. století našeho letopočtu. Autoři ukazují, jak lze tento problém zařadit do výuky matematiky na druhém a třetím stupni škol, naznačují interdisciplinární souvislosti propojující matematiku, historii, fyziku a hudební nauku. Současně ukazují, jak se historie problému dále vyvíjela, až, po v současnosti stále otevřené, problémy z teorie čísel.
Summary:
The authors of the paper focus on the issue of how the development of pupils' arithmetical skills can be supported. The paper presents the problem of harmonic numbers, which was first posed and solved in the 14th century. The authors show how this problem may be included in mathematics lessons. They also indicate its cross curricular links to history, physics and music. At the same time the authors point out that the history of this problem is not closed and develops to often still open problems in number theory.
Partner of
EuDML logo