Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zkušenosti žáků a učitele s distanční výukou matematiky na gymnáziu (Czech)
Title: Distance teaching of mathematics at the gymnasium – the experience of students and the teacher (English)
Author: Fiala, Jan
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2020
Pages: 208-221
.
Category: math
.
Summary: V článku shrnujeme zkušenosti získané při distanční výuce matematiky na gymnáziu a komentujeme výsledky dotazníku, v němž se studenti vyjadřovali k distanční výuce v době zavřených škol. (Czech)
Summary: In the article we summarize experience gained from distance mathematics learning at the grammar school and comment the results of a questionnaire survey in which students answered questions about distance mathematics learning during the school closure. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:41:24Z
Last updated: 2021-03-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148649
.
Reference: [1] Janotová, Z., Tauberová, D., Potužníková, E.: Mezinárodní šetření PIRLS 2016.Národní zpráva. ČŠI. Dostupné z https://www.csicr.cz/getattachment/6539348c-b798-4455-a494-40c4494344e6/ID_82_NZ_PIRLS_2016_elektronicka_verze_FINAL.pdf.
Reference: [2] Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika.(2002). Portál.
Reference: [3] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Novosák, J., Folwarczný, R., Borkovcová, I., Modráček, Z., Chovancová, K.: Vzdělávání na dálku v základních a středních školách.(2020). Tematická zpráva. ČŠI. Dostupné z https://www.csicr.cz/.
Reference: [4] Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J.: Pedagogický slovník.(2003). Portál.
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo