Previous |  Up |  Next

Article

Title: Václav Hlavatý a reformy vzdělávání 1945–1948 (Czech)
Title: Václav Hlavatý and education reforms 1945–1948 (English)
Author: Kotůlek, Jan
Author: Durnová, Helena
Language: Czech
Journal: Učitel matematiky
ISSN: 1210-9037
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2020
Pages: 234-252
.
Category: history
.
Summary: Během svého krátkého působení v prozatímním národním shromáždění v roce 1946 se český matematik Václav Hlavatý (1894-1969) snažil zabránit zavedení jednotné školní docházky pro nižší střední školu. V článku stručně popisujeme jeho ranou kariéru, abychom ukázali pravděpodobné kořeny jeho elitářství ve vzdělávání a abychom tak objasnili, proč se snažil zavedení jednotné školy zabránit. Věnujeme se především dvěma jeho návrhům (z jara 1946 a léta 1947), které mohly nahradit plány na plně jednotnou střední školu. (Czech)
Summary: During his short term of service as a deputy of Czechoslovak interim parliament in 1946, the Czech mathematician Václav Hlavatý (1894-1969) intervened against the plan to unify lower secondary schools. In the article, we briefly describe his early career in order to show the background for his elitism in education and explain how and why he tried to prevent the change. In particular, we pay attention to his two proposals (spring 1946 and summer 1947) that could have substituted the plan of a fully unified lower secondary school. (English)
.
Date available: 2021-03-25T12:43:12Z
Last updated: 2021-03-26
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148651
.
Reference: [1] Brdička, M.: Několik vzpomínek na prof. PhDr. Václava Hlavatého.(1969). Československý časopis pro fysiku A, 19(5), 577-599.
Reference: [2] Cigánek, R.: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949.(2009). Karolinum.
Reference: [3] Drtina, F.: Reforma středoškolská s českého hlediska.(1909). Čas.
Reference: [4] Durnová, H., Kotůlek, J.: Kterak nadaný kvartán udolal učitele.(2017). Svět nadání, 6(1), 16–26. Dostupné z http://www.talentovani.cz/aktualni-cislo/cislo-1-rocnik-vi-2017#content-5
Reference: [5] Durnová, H., Kotůlek, J., Žádník, V.: Václav Hlavatý (1894--1969): Cesta k Jednotě.(2017). MUNI Press.
Reference: [6] Francová, L.: Život a dílo Bohumila Bydžovského.(2001). [Disertační práce]. MFF UK.
Reference: [7] Hanáková, A.: Tradice gymnázia, díl IV. Od klasického gymnázia k matematickému.(Ed.). (1994). Gymnázium na třídě Kpt. Jaroše v Brně.
Reference: [8] Hlavatý, P.: Václav Hlavatý - ten, který to Einsteinovi spočítal.(2013). ČRo Plus, Portréty, 28. březen 2013, dostupné z https://plus.rozhlas.cz/vaclav-hlavaty-ten-ktery-einsteinovi-spocital-6541689
Reference: [9] Kowalski, O.: Věnováno Václavu Hlavatému (Některé dokumenty o životě a díle).(1993). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 38(2), 65-81. MR 1232376
Reference: [10] Mareš, K., Roedl, B., Řeřicha J.: Dějiny gymnázia v Lounech: 115 let v životě školy.(2011). Gymnázium Václava Hlavatého.
Reference: [11] Moravcová, V.: Výuka deskriptivní geometrie v našich zemích.(2015). [Disertační práce]. MFF UK. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/57679
Reference: [12] Příhoda, V.: Co dá základní školský zákon dětem?.(1947). In O. Chlup et al., Co je jednotná škola (s. 8-12). Praha: Ministerstvo informací.
Reference: [13] Sucháček, P.: Spor o víceletá gymnázia, historický kontext a empirická data.(2014). Studia paedagogica, 19(3), 139-154, https://doi.org/10.5817/SP2014-3-8. 10.5817/SP2014-3-8
.

Fulltext not available (moving wall 12 months)

Partner of
EuDML logo