Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
Markdown; odlehčené značkování; Lua; plain TeX; LaTeX; ConTeXt; Pandoc; Markdown; lightweight markup; Lua; plain TeX; LaTeX; ConTeXt; Pandoc
Summary:
Článek pojednává o novém makrobalíku pro formáty odvozené od plain TeXu, který umožňuje do sázených dokumentů přímo vkládat pasáže v odlehčeném značkovacím jazyce Markdown. Autor popisuje motivaci pro vznik balíku a způsob, jakým balík pracuje. Použití je ilustrováno na příkladech.
Summary:
The article describes a new package for plain TeX derivatives that enables the direct inclusion of Markdown-formatted text into TeX documents. The author describes their motivation for the creation of the package and its inner workings. The usage of the package is explained through example.
References:
Braams, Johannes, Carliste, David, Jeffrey, Alan, Lamport, Leslie, Mittelbach, Frank, Rowley, Chris, Schöpf, Rainer: The LaTeX2e Sources. [on-line]. 2016. [cit. 2016-06-02]. Dostupné na: http://mirrors.ctan.org/macros/latex/base/source2e.pdf
Dominici, Massmiliano: An overview of Pandoc. [on-line]. TUGboat, 2014, 35(1), s. 44–50. [cit. 2016-08-15]. (ISSN 0896-3207.) Dostupné na: http://tug.org/TUGboat/tb35-1/tb109dominici.pdf
Ford, Brian: Parsing expression grammars: A recognition-based syntactic foundation. ACM SIGPLAN Notices, New York, NY, USA: ACM, 2014, 39(1), s. 111-122. (ISSN 0362-1340.). Dostupné z DOI: 10.1145/982962.964011. DOI 10.1145/982962.964011
Gruber, John: Markdown. [on-line]. 2013. [cit. 2016-08-15]. Dostupné na: http://daringfireball.net/projects/markdown/
Horáček, Michal: Markdown to OPmac converter. [on-line]. Ver. 2dd262d 2016-06-24. 2016. Dostupné na: https://bitbucket.org/horacmi/md2opmac
Knuth, Donald E.: The TeXbook. 3. vyd. Boston: Addison-Wesley, 1986. ix + 479 s. ISBN 0-201-13447-0.
Hagen, Hans, Henkel, Hartmut, Hoekwater, Taco, Scarso, Luigi: LuaTeX Reference Manual. [on-line]. 2015. [cit. 2016-12-23]. 222 s. Dostupné na: http://www.luatex.org/svn/trunk/manual/luatex.pdf
Lück, Uwe: nicetext: Minimal markup for simple text (Wikipedia style) and documentation. [on-line]. Ver. r0.67. 2015. Dostupné na: https://www.ctan.org/pkg/nicetext
MacFarlane, John: Lunamark. [on-line]. Ver. 0.4.0. 2012. Dostupné na: http://jgm.github.io/lunamark
MacFarlane, John: Pandoc: A universal document converter. [on-line]. Ver. 1.17.2. 2016. Dostupné na: http://pandoc.org
Novotný, Vít: A Markdown Interpreter for TeX. [on-line]. 2016. [cit. 2016-08-17]. Dostupné na: http://mirrors.ctan.org/macros/generic/markdown/markdown.pdf
Olšák, Petr: Program vlna. [on-line]. Ver. 1.5. 2010. Dostupné na: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/vlna/vlna-1.5.tar.gz
Wagner, Zdeněk, Olšák, Petr: encxvlna: Vlna implemented in encTeX. [on-line]. Ver. 1.1. 2014. Dostupné na: https://www.ctan.org/pkg/encxvlna
Poore, Geoffrey M.: The minted package. [on-line]. Ver. 2.4. 2016. Dostupné na: http://ctan.org/pkg/minted
Wagner, Zdeněk: XeVlna: Vlna implemented in XeTeX. [on-line]. Ver. 1.0. 2013. https://www.ctan.org/pkg/xevlna
Partner of
EuDML logo