Previous |  Up |  Next

Historický vývoj pojmu křivka

Series No.: 30 (Dějiny matematiky)
Creator: Lomtatidze, Lenka
Language: Czech
Publisher: Nadace Universitas v Brně
Publisher: Akademické nakladatelství CERM
Place: Brno, 2007
ISBN: 978-08-7204-492-4

MSC: 01A05, 26-03, 51-03, 53A04

More info...

Partner of
EuDML logo