Previous |  Up |  Next

Jan Sobotka (1862–1931)

Series No.: 44 (Dějiny matematiky)
Creator: Kašparová, Martina; Nádeník, Zbyněk
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2010
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-121-7

MSC: 01A55, 01A60, 01A70

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Front matter]
3-7 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich
9-9 Obsah
10-10 [Rodokmen Jana Sobotky]
11-52 Životní osudy Jana Sobotky. Kašparová, Martina
53-79 Přibližné rektifikace kruhového oblouku. Kašparová, Martina
81-83 Stručný nástin několika významných směrů Sobotkovy práce. Nádeník, Zbyněk
85-126 O Sobotkově učebnici Deskriptivní geometrie promítání parallelního. Nádeník, Zbyněk
127-173 O konstrukcích os elipsy z jejích sdružených průměrů (metodicko-historický příspěvek). Nádeník, Zbyněk
175-176 Faktografické přílohy. Kašparová, Martina
177-210 Seznam prací Jana Sobotky. Kašparová, Martina
211-224 Přehled pedagogické činnosti Jana Sobotky.. Kašparová, Martina
225-230 Disertace posuzované Janem Sobotkou. Kašparová, Martina
231-234 Vysokoškolská studia Jana Sobotky. Kašparová, Martina
[235]-[235] Obrazové přílohy. Kašparová, Martina
237-238 Seznam reprodukovaných dokumentů a fotografií. Kašparová, Martina
I-XLI Přílohy. Kašparová, Martina
239-242 Summary. Kašparová, Martina
243-250 Jmenný rejstřík. Kašparová, Martina
[251]-[254] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo