Previous |  Up |  Next

O souřadnicích v rovině

Series No.: 15 (Cesta k vědění)
Creator: Pírko, Zdeněk
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1942
Printer: Prometheus

MSC: 51N20, 97G70

Partner of
EuDML logo