Previous |  Up |  Next

Aritmetické hry a zábavy

Series No.: 21 (Cesta k vědění)
Creator: Čupr, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1942
Printer: Prometheus

MSC: 00A08, 97A20

Partner of
EuDML logo