Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: VI. Kvadriky v pravoúhlých kartézských souřadnicích. Část všeobecná (Czech)
Chapter title: VI. Quadrics in perpendicular cartesian coordinates. General part (English)
Author: Klapka, Jiří
Language: Czech
Monograph: Jak se studují geometrické útvary v prostoru. II. část
Year: 1942
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha
Pages: 40-77
.
Category: math
.
.
Date available: 2015-09-03T20:34:47Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/403060
.

Files

Files Size Format View
CestaKVedeni_010-1942-1_5.pdf 4.237Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo