Previous |  Up |  Next

Numerické řešení rovnic

Series No.: 28 (Cesta k vědění)
Creator: Čupr, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1945
Printer: Prometheus

MSC: 35B05

Partner of
EuDML logo