Previous |  Up |  Next

Praktická geometrie

Část první

Series No.: 30 (Cesta k vědění)
Creator: Potužák, Pavel
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1945
Printer: Prometheus

MSC: 86A30

Related monographs:

Partner of
EuDML logo