Previous |  Up |  Next

Různé způsoby zobrazování v deskriptivní geometrii

Series No.: 27 (Cesta k vědění)
Creator: Klíma, Josef
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1944
Printer: Prometheus

MSC: 51-01, 51N05

Partner of
EuDML logo