Previous |  Up |  Next

Geometrické hry a zábavy

Series No.: 38 (Cesta k vědění)
Creator: Čupr, Karel
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1949
Printer: Knihtiskárna Prometheus v nár. správé v Praze

MSC: 00A08

Partner of
EuDML logo