Previous |  Up |  Next

O nekonečných řadách

Series No.: 45 (Cesta k vědění)
Creator: Vyšín, Jan
Language: Czech
Issued by: Jednota československých matematiků a fysiků
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1948
Printer: Knihtiskárna Prometheus v nár. správé v Praze

MSC: 40-01

Book: pdficon PDF (14.57 MB)

Table of Contents

Partner of
EuDML logo