Previous |  Up |  Next

Kubické a bikvadratické problémy

Series No.: 60 (Cesta k vědění)
Creator: Seifert, Ladislav
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecké vydavatelství
Publisher: Jednota československých matematiků a fysiků
Place: Praha, 1951
Printer: Státní tiskárna, n.p., závod 05 (Prometheus), Praha VIII

MSC: 51-01, 51M15

Book: pdficon PDF (11.84 MB)

Table of Contents

Partner of
EuDML logo