Previous |  Up |  Next

O transformaci řad v řady rychleji konvergentní se zvláštním zřetelem k zobecněné harmonické řadě $R(u,s)=\sum_{r=0}^\infty\frac{1}{(u+r)^s}$. [I.]

Article:

 
Partner of
EuDML logo